Ga naar de inhoud

Privacy


Disclaimer

De informatie op deze site is grotendeels ontleend aan openbare bronnen of is met toestemming van betrokkenen verstrekt, en is veelal ook buiten deze site publiekelijk beschikbaar. De gepresenteerde informatie bevat gegevens die ontleend zijn aan klappers, bronbewerkingen op internet of verkregen van derden. Ik heb daardoor niet alle gegevens in de originele bronnen kunnen verifieren. Onjuistheden sluit ik dan ook niet uit.

Privacy
Een
stamboomonderzoeker mag gegevens verzamelen over overleden én levende personen. Het delen van gegevens van levende personen met anderen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen. Dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Omdat het bijhouden van een volledig toestemmingsregister een bijna onmogelijke taak is, heb ik gekozen
om geen gegevens te openbaren van personen die zijn geboren voor 1910.


Ook publiceer ik geen gegevens zoals geloof, ras, ethniciteit of strafrechtelijke gegevens.

Fouten
Fouten maken is echter menselijk en daarom kan het ondanks mijn inspanningen toch voorkomen dat er onbedoeld gegevens van nog levende personen vermeld worden. Neem daarom s.v.p. contact met me op als je denkt dat gegevens van personen ten onrechte zijn opgenomen.

Informatie
Indien je geïnteresseerd bent in informatie die is achtergehouden of afgeschermd, neem dan contact met mij op. Ik kan dan overwegen de gewenste informatie voor genealogische doeleinden te verstrekken.
Indien je toestemming wilt geven om sommige gegevens openbaar te maken neem dan ook contact met mij op! Gebruik daarvoor s.v.p. de optie Contact.

Copyright
Alle informatie van deze website mag met bronvermelding door anderen gebruikt worden, behoudens voor commerciële doeleinden.

Joop Groen

© 2024, Genealogie Groen. All rights reserved.
Last database update 3 januari 2024
Terug naar de inhoud