Ga naar de inhoud

Bronnen

Compleet en/of volledig?

Een genealogie zal nooit volledig worden zonder de hulp van de vele mede onderzoekers.

Ik spreek daarom mijn hartelijke dank uit aan iedereen die mij geholpen heeft in de vorm van bijvoorbeeld aanvullingen,
correcties, foto's etc op de diverse families waarnaar ik onderzoek doe.


Familie Groen
     Walter Andreas Groen (Nakomelingen Fokke Ykes Groen - WAZAMAR)
     ir. J.A. ten Bokkel Huinink (Groen - ten Bokkel Huinink)
     Wil Schackmann (Maatschappij der Weldaigheid / Groen)
     Treva Hammingh
     Ingrid Bron
     Pieter de Boer
     Greet Spandaw
     Fokke Busser
     Tien Kok-Bijma

     Reinder Staphorst
     Ronald Leonard Groen  
     Hennie DesNoyers (Ontario, Canada)
     Peter Keijzer
     Annette Sweerts
     Toos van den Broek
     Anton Musquetier
     Henk Groen uit Wageningen
     Richard Aizes Groen (Yakima, USA)
     Theresa Beach (Seattle, USA)
     Russel Groen (USA)

     Donna Rae Groen (Los Angeles, USA)

     Dana Green (Corpus Christi Texas, USA)
     Jos Cilon-Groen uit 's-Gravenhage
     Alan Tolsma
     Jana Ewell
     Joke Segijn-van der Spek
     Nynke van den Hooven

Familie van der Schaaf
     Pieter Winsemius (Gerben Andries)

Familie de Boer
     Bauke Pietersma
     Jurjen de Boer

Familie Akkerman
     A. Liemburg
     Klaas de Winkel
     Rintje Visser
     Johan Gaal
     Anneke Meester
     Tette Hofstra
     Anthony Hofstee
     Janet Anna Krist

Familie Duursma
     Menco Duursma

     Teun Timmerman
     Chris de Roo

Familie van der Veen
     Johan van der Veen
     Wijtske Visscher-Jousma

Familie van der Vies
     André Burghardt
     Johanna Karolina Tijhoff

Familie Boonstra
     Nelleke Boonstra
     Jurjen de Boer
     Frans van Balen

Familie van der Hoek

     Anneke de Boer

Familie Rozema
     Linda Willigenburg
     Jan Donker

Familie Plantinga

     Idskje Smits

Algemeen / divers
     Ellis Island database met immigranten in de USA
     Geert Zijlstra (Ureterp)
     Klaas Bekkema (Smallingerland)
     Yntze van der Honing (Schoterland)
     www.tresoar.nl
     
www.wiewaswie.nl
     
www.Graftombe.nl en www.online-begraafplaatsen
     
www.online-familieberichten.nl
     
www.online-familieberichten.nl
     
www.delpher.nl
     
https://archief.amsterdam/

En uiteraard iedereen die
ik ongetwijfeld ben vergeten hier te noemen.

Uitgegeven genealogieën in boekvorm

   1. Voor en nageslacht van een eenvoudige arbeider onder 'de klokslag' door E. Zietsma [Plantinga]
   2. Voor en nageslacht van Wijbe Hommes van der Hoek door H. de Haan [van der Hoek]
   3. Voor en nageslacht van Johannes Wiebes de Jong door J. de Jong [van der Vies]
   4. Voor en nageslacht van Lolke Ybes door J. van den Bosch [Rozema]
   5. Stamboom van Aafke Gooitzens van der Wal door D. Sijtsma / J. Sijtsma [van der Wal, 1982]
   6. Stamboom van Aafke van der Schaaf door D. Sijtsma / J. Sijtsma [van der Schaaf,1982]
   7. Genealogieen Boonstra door werkgroep Boonstra
[Boonstra, 2000]
         (uitgegeven ter gelegenheid van de Boonstra reunie tijdens de grote Friese manifestatie "Simmer 2000")
   8. Bijma, voor- en nageslacht van Uijlke Rijkles Bijma en Lutkse Bonnes de Boer door werkgroep Bijma, [Groen-Bijma 2005]

© 2024, Genealogie Groen. All rights reserved.
Last database update 3 januari 2024
Terug naar de inhoud